Trafik Adabı Testi
   
1 Araç bakımlarının zamanında yapılmasının önemini aşağıda verilenlerden hangisi ifade etmez?
 
A Araç bakımlarını hem kişinin kendi can ve mal bütünlüğü koruması
B İçinde yaşadığımız tabiatın zedelenmemesi,
C Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak
D Trafik cezalarından kaçınmak
   
2 Yaya geçidinde ki yayayı , bir trafik işareti veya işaretçisini gördüğü halde yavaşlamayan hatta hızını artıran bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
A Geçiş önceliğini hakkını kullanmaktadır.
B Eğer duramayacak durumdaysa hızını arttırması gereklidir.
C Yaptığı yasaktır ve ceza gerektirir.
D Bu davranışı usta şoför olduğunu gösterir.
   
3 “Otoyolda belli bir yere ulaşmak amacıyla otomobillerine binmiş olan ve birbirini tanımayan iki insanın, birdenbire her şeyi unutmasına, birbirleriyle kıyasıya bir yarışa girmesine, bu uğurda kendi hayatlarını bile hiçe saymalarına” ne ad verilir?
 
A Yol öfkesi
B Kin
C Nefret
D Sinir
   
4 “Araç kullanırken cep telefonu ile ilgilenmenin görsel, bilişsel, fiziksel ve işitme ile ilgili bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. “ Bunun sonucunda aşağıdaki problemlerden hangisi ortaya çıkmaz?
 
A Tepki süresinin azalması
B Doğru şeritte gidebilme
C Durma mesafesinin iyi ayarlanamaması
D Uygun hızda seyredememe
   
5 Trafikte makas atmak çok tehlikelidir. Kişi sadece kendini riske atmaz. Kendiyle birlikte bir çok sürücüyü tehlikeye atarak zincirleme kazaya neden olabilir. Bunun yanında ağır yaralanma ve hatta ölümlere sebebiyet verebilir. Cinayetten farksız sonuçlar değildir?
 
A Kişisel problemleri vardır.
B Öfkesini yeteneğe dönüştürmüştür.
C Egosunu tatmin etmektedir.
D Yaptığı hatanın farkına varacak olgunlukta değildir.
   
6 Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte seyir halindeyken yapılan doğru bir davranıştır?
 
A Cep telefonuyla konuşmak
B Araçta sigara içmek
C Bayanların araçlarını sıkıştırmak
D Tali yola yaklaşırken hız düşürmek
   
7 Sürücülerin yoğun trafikte, trafik ışığının kırmızı yandığında trafik ihlalini gerçekleştireceğini bildiği halde geçiş yapması hangi davranışa örnektir?
 
A Dürüst
B Saygılı
C Sevecen
D Bencil
   
8 Trafiğin yoğun olduğu okul önündeki caddelerde öğrencilerin çıkış saatinde trafik polisi tarafından yapılan trafik yönlendirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 
A Öğrenciler için güvenli bir karşıdan karşıya geçiş sağlamak
B Sürücülerde trafik algısı oluşturmak
C Öğrencilere trafik bilgisini aşılamak
D Herkesin kendi bildiği gibi hareket etmesini sağlamak
   
9 Üç şeritli, akıcı ve tek yönlü bir yolda en soldaki aracın iki şerit atlayarak en sağdaki şeride girmesi diğer sürücüler için tehdit unsuru oluşturmaktadır. Hatalı sürücü için aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
 
A Saygı
B Bencil olma
C Hoşgörü
D Sabır
   
10 Günlük yaşamımızda is arkadaşımızın olumsuz tavrı karşısında sakin ve temkinli olurken trafikte bunu yapamamamızın sebebi aşağıdakiler hangisi olamaz?
 
A Trafikte tahrik unsurunun, karşılıklı atışmaların, kadın-erkek ayrımının daha belirgin olması
B Değeri herkes için her yerde ayni şekilde gösterememek, şahsi bir daha görmeyeceğimizi düşünmek
C Trafikteki insanların daha agresif olması
D İnsanların trafikte deşarj olması
   
11 Aşağıdakilerden hangisi kişinin hem kendisi hem de akan trafikte diğer sürücüler için yapacağı riskli davranışlara örnek olarak değerlendirilemez?
 
A Aşırı hız yapmak
B Emniyet kemeri takmak
C Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak
D Alkollü araç kullanmak
   
12 Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 
A Ambulans’ın hasta taşıması
B Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur.
C Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma
D Acil durumda durma veya duraklama
   
13 "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır." Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 
A Psikolojik problemlerinin olduğunu
B Bencil olduklarını
C Empati yeteneklerini gelişmiş olduğunu
D Yeterince terbiye alamadıklarını
   
14 "Direksiyon sınavı eğitimlerinin yapıldığı alanlarda “Bu alan sürücü eğitimi alanıdır” ve eğitim araçlarında “Sürücü Adayı” yazmaktadır." Adaylar akan trafikte eğitim görürken veya direksiyon sınavına girdiklerinde diğer sürücüler tarafından hızlı gitmediği, hatalı sürdüğü veya acemiliğin getirdiği doğal süreçlerden ötürü türlü hatalar yapmaları ve devamında diğer araç sürücüleri tarafından el ile, söz ile ya da araçlarını kırmak suretiyle yapmış oldukları davranışların sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
 
A Hız yapmak
B Kırmızı ışıkta geçmek
C Derin nefes almak
D Diğer şoförlere bağırmak
   
15 Aşağıdakilerden hangisi bir insana yakışmayan tavırlara örnektir?
 
A Işık kırmızıdan yeşile döndüğü anda korna veya selektörle hemen uyarıda bulunmak
B Otoyollarda aniden trafik sıkıştığında arkadaki sürücüleri uyarmak için dörtlüleri çalıştırmak.
C Trafik ortamında karşı tarafın hatalarını tolere edebilecek şekilde araç kullanmak.
D Sisli, yağmurlu, karlı veya görüşün yetersiz olduğu durumlarda sis lambasını açmak.

İdeal Sürücü Kursu Copyright © 2018 |  Web Tasarım : Vizly.Com