Src Deneme Soruları 3
   
1 CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyeciyi sorumluluklarından kurtaran istisnalardan biri değildir?
 
A haksız fiil ya da hak talep edenin (davacının) ihmali
B nakliyecinin kendi haksız fiili ya da ihmalinin sonucu olmadan davacının verdiği talimatlar
C istiflemeden kaynaklanan sorunlar
D nakliyecinin kaçınamayacağı ve engelleyemediği durumlardır
   
2 CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi ihracatçının sorumluluklarından birisi değildir?
 
A gümrük belgelerini tam ve eksiksiz taşımacıya verilmesi
B uygun ambalajlama yapılaması
C bilgilerin taşımacıya eksiksiz verilmesi
D malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi
   
3 Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi ve sigortası kapsamında taşınabilir?
 
A posta gönderileri;
B cenaze sevkıyatları
C mobilya taşımaları (genellikle ev taşımaları olarak kabul edilir);
D yanıcı- patlayıcı maddeler
   
4 Hangisi Taşıtı Onay Belgesi Verilecek Taşıtlar dan değildir ?
 
A kamyonlar
B özel amaçlar için kullanılan taşıtlar, (soğuk hava tertibatı, sarnıçlı, tecritli, tanker v.s. gibi)
C brandalı taşıtlar
D kamyonetler
   
5 Güzergah kat etme süresi kış döneminde kaç saattir?
 
A 144 saat
B 192 saat
C 154 saat
D 162 saat
   
6 Aşağıdakilerden hangisi işlenmemiş veya tamir görmek maksatlı makine ve teçhizatların yurtdışına gönderilmesi neticesinde faydalanabilen bir rejimdir?
 
A transit rejimi
B ithalat rejimi
C hariçte işleme rejimi
D dahilde işleme rejimi
   
7 Aşağıdaki ürünlerin menşei konusunda bir itilaf söz konusu olabilir?
 
A o ülkede çıkartılan madencilik ürünleri
B bilgisayar ve elektronik eşyalar
C o ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar
D o ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler
   
8 Aşağıdakilerden hangisi İthalat rejimi Gümrük giriş işlemleri sırasında yapılacak işlemlerden birisi değildir?
 
A Pasaport polisi tarafından sürücü pasaportuna giriş damgası vurulur ve TIR Denetleme Belgesi (gerekiyorsa) sürücüye verilir
B Kantarda tartılan TIR aracı için tartı fişi verilir
C Taşıt sürücüsü tarafından TIR Karnesi, Karayolu Taşıt Onay Belgesi, Denetleme Belgesi, Tartı Fişi ve diğer belgeler TIR tescili ile görevli gümrük memuruna ibraz edilir
D Varış Gümrük İdaresinde TIR Karnesi bilgileri, Tescil Memuru tarafından TIR/TRANSİT Takip Programının VOLET 2 ekranına kaydedilir ve TIR karnesi tescil edilir. Sistemin TIR Karnesi bilgilerine dayanarak TIR İTHALAT türünde ÖZET BEYAN oluşturulur. Bu Özet Beyanın dökümü alınmaz. Otomatik olarak oluşturulan Özet Beyan’ın tescil no’su ve görevlendirilen muayene memuru’nun sicil no’su TIR Karnesi üzerine kaydedilir.
   
9 Fiziki muayene gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbirleriyle uygunluğunun kontrol edildiği hatta verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 
A kırmızı hat
B sarı hat
C mavi hat
D yeşil hat
   
10 Transit Rejiminin (TIR TRANSİT) başlayışında aşağıda ki işlem yer almaz?
 
A Onaylanan Beyanname, Nakliyeciye verilir
B Nakliyeci, bu beyanname üzerinden TIR Karnesini düzenler
C Sistem tarafından tescil edilen Özet Beyanda Kolcu ve Muayene Memuru’nun, adı bellidir ve aynı zamanda Sistem geçici bir tescil no.su atar. Nakliyeci bu numarayı not eder.
D İhracatçının talebi üzerine eşya fabrikadan veya depodan araca yüklenir.Yükleme işleminden önce araç boş olarak kantara gider ve tartılır. Yükleme yapıldıktan sonra araç bir kez daha tartı işlemine tabi tutulur ve her ikisinde de tartı fişi alır
   
11 Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?
 
A kırmızı hat
B sarı hat
C yeşil hat
D mavi hat
   
12 Aşağıdakilerden Hangisi İletişim teknolojileri konusunda taraf olan kurumlardan değildir?
 
A Birleşmiş Milletler
B Dünya Gümrük Örgütü
C Dünya Ticaret Örgütü
D GATT
   
13 Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistem değildir?
 
A GPRS
B GPS
C WAP
D PC
   
14 Bir şoför kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?
 
A 6 gün
B 12 gün
C hiç istirahat etmez
D iş yoğunluğuna göre değişir.
   
15 Tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir?
 
A 1 gün
B 2 gün
C 3 gün
D 4 gün
   
16 Tek şoför 24 saatlik bir periyotta kaç saat çalışabilir?
 
A 8 saat
B 9 saat
C 10 saat
D 11 saat
   
17 Takoğraf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?
 
A bir yıl süre ile saklanmalıdır
B iki yıl süre ile saklanmalıdır
C bir ay süre ile taşıtta ve 5 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır.
D iki ay süre ile sürücüde 4 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır
   
18 SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A sadece yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
B sadece yurtiçi eşya ve kargo taşımacılığında çalışabilirler
C sadece yurtdışı eşya ve kargo taşımacılığında çalışabilirler
D hem yurt hem de yurtiçi eşya taşımacılığında çalışabilirler
   
19 Eşya ve Kargo taşımalarında çalışacak bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
A en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları gerekir
B 26 yaşından gün almış olmaları gerekir
C 63 yaşından gün almamış olmaları gerekir
D bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu her yıl almaları gerekir
   
20 Donmaya maruz kalanlara ilk yardım önleme olarak uygulanan masaj yapma ve alkol içirme konusunda hangisi doğrudur ?
 
A sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilir.
B sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez
C sıcak ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilebilir
D hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez
   
21 Hangisi kafa içi yaralanmaların belirtilerindendir ?
 
A bulantı, kusma
B boyunda şişme
C nabzın güçlü atması (kolay hissedilmesi)
D öksürme ile gelen köpüklü kan
   
22 Şok pozisyonda hastanın ayaklarını yukarı kaldırmamızın yararı nedir?
 
A beyine kan gitmesine yardımcı olmak
B vücut sıcaklığının artmasına yardımcı olmak
C solunum düzelmesine yardımcı olmak
D sindirimin düzenli çalışmasını sağlamak
   
23 Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ hangisidir ?
 
A mide
B beyin
C kalp
D dalak
   
24 Dar yollar, otoban çıkışları, Göbekler, Yanlış yükleme, Uygun olmayan hız aşağıdakilerden hangisinin ana sebeplerindendir?
 
A devrilme
B arkadan çarpma
C yayaya çarpma
D hiçbiri
   
25 Ülkemizde uluslararası sürücü belgesi hangi kuruluş tarafından verilmektedir?
 
A Emniyet Genel Müdürlüğü
B Karayolları Genel Müdürlüğü
C Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
D Trafik Kazaları Yardım Vakfı

İdeal Sürücü Kursu Copyright © 2018 |  Web Tasarım : Vizly.Com