Src Deneme Soruları 2
   
1 Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanı toplamı yüz sayıyı aştığı takdirde, sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?
 
A 12 ay süreyle
B 6 ay süreyle
C 3 ay süreyle
D 2 ay süreyle
   
2 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat sürebilirler?
 
A 8 saat
B 9 saat
C 10 saat
D 12 saat
   
3 Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?
 
A başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim.
B bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım.
C bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım
D gerekenler için ruhsatname alırım.
   
4 Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?
 
A mali sorumluluk sigortası
B kasko sigortası
C yangın sigortası
D hayat sigortası
   
5 Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler?
 
A 4 saat
B 6 saat
C 5 saat
D 3 saat
   
6 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
 
A kasko sigortasından
B mali sorumluluk sigortasından
C kaza sigortasından
D garanti fonundan
   
7 Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır?
 
A kaza sigortası
B kasko sigortası
C mali sorumluluk sigortası
D sağlık sigortası
   
8 Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır?
 
A kaza sigortası
B kasko sigortası
C mali sorumluluk sigortası
D sağlık sigortası
   
9 TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında hangi işlemler önce yapılır?
 
A polis işlemleri
B gümrük işlemleri
C kontrol işlemleri
D muayene işlemleri
   
10 Gümrüklü bir eşya için fiilen ödenen veya ödenecek veya ödenebilecek bedel nasıl tanımlanır?
 
A FOB Kıymeti
B CIF Kıymeti
C Gümrüklenmiş Değer
D Maliyet Değeri
   
11 Eşyaların karayolundan uluslar arası nakliyatı için mukavele sözleşmesi (CMR) hangi taşımalarda uygulanır?
 
A uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda
B cenaze taşımalarında
C ev eşyası taşımalarında
D ücret karşılığı kara taşımalarında
   
12 Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal veya buna teşebbüs etmek fiili hangi suçu teşkil eder?
 
A kaçakçılığa teşebbüs
B kaçakçılık
C kaçakçılığa müsamaha
D kaçakçılığa yardım
   
13 D Sınıf Sürücü Belgesi alacak adaylarda yaş şartı nedir?
 
A 21 yaşını bitirmiş olmaları
B 22 yaşını bitirmiş olmaları
C 18 yaşını bitirmiş olmaları
D 19 yaşını bitirmiş olmaları
   
14 Çekici ve Kamyon kullanacaklara aşağıdaki sürücü belgelerden hangisi verilir?
 
A C-Sınıfı Sürücü Belgesi
B D-Sınıfı Sürücü Belgesi
C E- Sınıfı Sürücü Belgesi (1998 yılından sonra)
D F-Sınıfı Sürücü Belgesi
   
15 Trafik cezalarında tahsilat derhal yapılmadığı durumlarda, cezanın ne kadar süre içersinde ödenmesi gerekir?
 
A Tutanağın tebliği tarihinden 10 gün sonra
B Tutanağın tebliği tarihinden sonra10 gün içinde
C Tutanağın tebliği tarihinden 7 gün sonra
D Tutanağın tebliği tarihinden sonra 7 gün içinde
   
16 Otoyolda Otomobiller için uyulması gereken hız sınırı nedir?
 
A 90 km/s
B 80 km/s
C 120 km/s
D 100 km/s
   
17 Şehir içi kamyonların uymaları gereken hız sınırı nedir?
 
A 80 km/s
B 50 km/s
C 90 km/s
D 60 km/s
   
18 Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?
 
A sağdan yaklaşan
B soldan yaklaşan
C motorsuz aracın
D hiçbiri
   
19 Hangi sürücü Belge ile yalnız kendi sınıfındaki aracı kullanabilir?
 
A B Sınıfı Sürücü Belgesi ile
B H - Sınıfı Sürücü Belgesi ile
C C- Sınıfı Sürücü Belgesi ile
D E- Sınıfı Sürücü Belgesi ile
   
20 Ticari Taşıt Kullanma Belgesi olmadan ticari maksatla kayıt ve tescil edilmiş bir aracı süren sürücülere ne tür cezai müeyyideler uygulanır?
 
A sürücüye para cezası kesilir,araç trafikten men edilir
B araç sahibine(tescil plakasına)ceza kesilir,araç trafikten men edilir
C sürücüye para cezası kesilir, sürücü aynı zamanda araç sahibi değil ise tescil plakasına da ceza kesilir ve araç 7 gün süre ile trafikten men edilir
D araç trafikten 20 gün süre ile men edilir
   
21 Ticari Taşıt Kullanma Belgesi olmadan ticari maksatla kayıt ve tescil edilmiş bir aracı süren sürücülere ne tür cezai müeyyideler uygulanır?
 
A sürücüye para cezası kesilir,araç trafikten men edilir
B araç sahibine(tescil plakasına)ceza kesilir,araç trafikten men edilir
C sürücüye para cezası kesilir, sürücü aynı zamanda araç sahibi değil ise tescil plakasına da ceza kesilir ve araç 7 gün süre ile trafikten men edilir
D araç trafikten 20 gün süre ile men edilir
   
22 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami uzunluğu en fazla olan hangisidir?
 
A körüklü otobüsler
B çift katlı otobüsler
C yarı römorklu araçlar
D iki römorklu katarlar
   
23 Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?
 
A harita ve kroki
B stepne
C reflektör
D yangın tüpü
   
24 Aşağıdakilerden hangisi “B”sınıfı sürücü belgesiyle sürülmez?
 
A otomobil
B minibüs
C kamyonet
D kamyon
   
25 Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?
 
A önlerinde seyreden araç yoksa
B arkalardan gelen araç yoksa
C arkalarından gelen araca yol vermek için
D geçmek, dönmek ve park etmek için

İdeal Sürücü Kursu Copyright © 2018 |  Web Tasarım : Vizly.Com