Src Deneme Soruları 1
   
1 Uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muaf tutulacak taşıma hangisidir?
 
A Tanker içinde su taşıması
B Kurye taşıması
C Arıza, kaza veya benzeri durumlardaki taşımalar
D Minibüs ile yolcu taşıması
   
2 Eşyanın tüm kaplarının açılarak muayenesi aşağıdaki muayene türlerinden hangisinin kapsamındadır?
 
A Kırmızı hat
B Sarı Hat
C Yeşil hat
D Mavi hat
   
3 Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zarar nereden karşılanır.
 
A Kaza sigortasından
B Mali sorumluluk sigortasından
C Kasko sigortasından
D Garanti fonundan
   
4 TIR denetleme ve konaklama noktalarının aralarındaki mesafe ve buna göre bulunacakları mahallerin tespitinde sürücünün azami kaç saat araç kullandıktan sonra en az ne kadar dinlenmesi gerektiği aşağıdaki şıklardan hangisinde belirtilmektedir?
 
A 5 saatten sonra 40 dakika
B 8 saatten sonra 35 dakika
C 9 saatten sonra 30 dakika
D 5 saatten sonra 30 dakika
   
5 Yapısı itibariyle sürücüsü hariç en çok yedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motorlu taşıta ne denir?
 
A Minibüs
B Otobüs
C Kamyonet
D Otomobil
   
6 Hangisi profesyonel bir sürücünün özelliği olamaz?
 
A Kazaların önlenmesine yönelik çözüm yöntemlerine duyarlı olur.
B Kazaya neden olabilecek davranışlardan kaçınmaz.
C Türkiye’de trafik kazalarının nedenlerini kavrar
D Trafik güvenliği ile ilgili temel kavramları bilir.
   
7 ADR Belgesi nedir ?
 
A Genel turizm kararnamesi ve ekleri
B Tehlikeli maddeler paketleri için verilen izin
C ADR’ye göre tehlikeli maddeler sürücü Eğitiminin alındığını ispatlayan belge
D Taşımacının tehlikeli maddeyi teslim aldığını belirten be
   
8 Sollama esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
 
A aracın yükü
B doğru hız
C doğru yer
D doğru karar
   
9 Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?
 
A O-3
B D100
C K2
D E-80
   
10 Aşağıdakilerden hangisi 1.derece güvenlik gereci değildir?
 
A ışıklar
B lastik
C korna
D yangın söndürücü
   
11 Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de:
 
A Trafiği etkilemeyen, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmeyen, ölümlü, yaralanmalı veya hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir
B Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir.
C Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve sürücülerin yardımını sağlamak
D Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapatmaktır
   
12 Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:
 
A yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemektir
B trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almaktır.
C kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmektir.
D kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi etmek veya ettirmektir
   
13 Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
 
A arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek
B arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek
C öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek
D gireceği şeridin boş olup olmadığını kontrol etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek
   
14 Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?
 
A basınç regülatörü
B dört devreli emniyet supabı
C çift devreli servis (ayak) fren supabı
D basınçlı hava deposu
   
15 Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?
 
A 1 mm
B 1.6 mm
C 2.6 mm
D 3 mm
   
16 Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir?
 
A takograf
B taksimetre
C telsiz
D telefon
   
17 Kanunla düzenlenen hususların uygulanmasına yönelik detayları gösteren yönetmelikler hangi makam tarafından çıkarılır?
 
A TBMM
B ilerde Valilik
C ilçelerde Kaymakamlık
D ilgili Bakanlık
   
18 Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangi yönetmelik ile düzenlenmiştir?
 
A Karayolu Trafik Yönetmeliği
B Karayolu Taşıma Yönetmeliği
C Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
D Araç Muayene İstasyonları Yönetmeliği
   
19 Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamama nedenidir?
 
A dikkatini vermek
B karşımızdakinin konuşmasına fırsat vermemek
C sabırlı olmak
D konuşmacının kendini ifade etmesine izin vermek
   
20 Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 
A radyatör temizlenir
B hava filtresi temizlenir
C benzin filtresi temizlenir
D yakıt filtresi temizlenir
   
21 Ekonomik araç kullanımı için uygulanması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
 
A otoban yolları kullanmak
B gaza az basmak
C uygun devir sayısı ve vites seçmek
D yokuş aşağı vitesi boşa almak
   
22 Bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtların Avusturya ve Macaristan Geçiş Belgesi tahsis edilebilmesi için hangi belgeye sahip olması zorunludur?
 
A tır karnesi
B sağlık sertifikası
C transit beyannamesi
D gümrük çıkış beyannamesi
   
23 Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilkyardım önlemidir?
 
A kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması
B vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması
C kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi
D kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi
   
24 İlkyardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?
 
A sürücülerin isteğine
B sürücü ve yolcuların sağlık durumuna
C aracın yeniliğine
D aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre
   
25 Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?
 
A şekerli, soğuk içecek verilir
B duyu organları uyarılır
C vücut sıcaklığı düşürülür
D hastaneye götürülür

İdeal Sürücü Kursu Copyright © 2018 |  Web Tasarım : Vizly.Com