Trafik ve Çevre Bilgisi Deneme Testi 1
   
1 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmekte görevlidir?
 
A Emniyet Genel Müdürlüğü
B Trafik Hizmetleri Başkanlığı
C İl Trafik Komisyonu
D Karayolları Genel Müdürlüğü
   
2 Aşağıdakilerden hangisini sevk ve idare eden kişilere şoför denir?
 
A Tramvayı
B Otomobili
C Taksi dolmuşunu
D Treni
   
3

Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?
 
A Ana yol
B Tali yol
C Otoyol
D Geçiş yolu
   
4 Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılmasıyla meydana gelen kara yoluna bölünmüş kara yolu denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar bölünmüş kara yolunda bulunmaktadır?
 
A
B
C
D
   
5 Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin azami yük ağırlığı 3,5 tondan fazla olup, yük taşımak amacıyla imal edilmiştir?
 
A
B
C
D
   
6 Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
 
A Kırmızı ışıkta
B Sarı ışıkta
C Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
D Aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta
   
7

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?
 
A 1 ve 2
B 2 ve 4
C 2 ve 3
D 3 ve 4
   
8 Taşıt yolundaki işaretlerden hangisi şeridin ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu bildirir?
 
A
B
C
D
   
9

Aşağıdakilerden hangisi şekildeki levha ile aynı anlamdadır?
 
A
B
C
D
   
10

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Dönel kavşak yaklaşımını
B Kontrolsüz kavşağı
C Demir yolu geçidini
D Ana yol-tali yol kavşağını
   
11

Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?
 
A Yolun sağdan ve soldan daraldığını
B Kaygan yol kesimine girildiğini
C Bağlantı yoluna yaklaşıldığını
D İlki sola, devamlı tehlikeli dönemece yaklaşıldığını
   
12

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Kontrollü demir yolu geçidi
B Kontrolsüz demir yolu geçidi
C Taşıt trafiğine kapalı yol
D Taşıt giremez
   
13

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 
A Sağa dönülmez
B Sola zorunlu yön
C Sağa zorunlu yön
D Sola dönülmez
   
14 Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
 
A
B
C
D
   
15 Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine kapalı yol anlamındadır?
 
A
B
C
D
   
16

Şekildeki kara yolu bölümünde, yol çizgileri sürücülere neyi bildirir?
 
A Kesik çizgi tarafındakilerin yavaş seyretmelerini
B Devamlı çizgi tarafındakilerin takip mesafelerini azaltmalarını
C Kesik çizgi tarafındakilerin geçiş yapabileceklerini
D Devamlı çizgi tarafındakilerin geçiş yapabileceklerini
   
17 Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan sürücülerin 24 saat içindeki taşıt kullanma süreleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
 Sürekli taşıt kullanma süresi (saat)Toplam taşıt kullanma süresi (saat)
 
A 5 10
B 4,5 9
C 4,5 10
D 4 9
   
18 Çok şeritli ve tek yönlü yollarda sürücüler hangi şeritte seyretmelidirler?
 
A Orta şeritte
B En sol şeritte
C Boş şeritte
D Hızının gerektirdiği şeritte
   
19 Bir kavşakta;
1. Trafik işaret levhaları
2. Trafik görevlisi
3. Işıklı işaret cihazı
bulunması hâlinde, sürücü bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?
 
A 1 - 2 - 3
B 2 - 3 - 1
C 3 - 2 - 1
D 3 - 1 - 2
   
20 Şehirler arası kara yolları ile otoyollarda araçların seyretmelerine izin verilen en alt hız sınırına ne denir?
 
A Asgari hız
B Azami hız
C Uygun hız
D Seyir hızı
   
21 Geçiş ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A Geçişler sol şerit kullanılarak yapılmalıdır.
B Bir aracı geçmekte olan araç geçilemez.
C Geçişlerde takip mesafesi dikkate alınmaz.
D Geçişlerde yol çizgilerine dikkat edilmelidir.
   
22 Kara yolunun hangi bölümünde öndeki araç geçilebilir?
 
A Kavşakta
B Demir yolu geçidinde
C Yaya ve okul geçitlerinde
D Tek yönlü iki şeritli yolda
   
23 Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
 
A Şerit değiştirmelerde
B Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C Sürücülere geç mesajının verilmesinde
D Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
   
24 Geri manevrasını çevre şartları nedeniyle emniyetle yapamayan otobüs sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Aşağıya inip bir süre beklemelidir
B Akan trafiği durdurmalıdır.
C Geri manevradan vazgeçmelidir.
D Bir gözcü bulundurmalıdır.
   
25

Sola dönüş yapmak isteyen 2 ve 3 nolu araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapmaları doğrudur?
 
A Dönüş işaretini verdikten sonra hızlarını artırmaları
B Bulundukları şeridin soluna yaklaşmaları
C Hızlarını artırarak dönüşü tamamlamaları
D Dönüşlerini dar kavisle yapmaları
   
26

Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
 
A Geçiş hakkını 1 numaralı araca vermelidir.
B Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır.
C Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır.
D Hızlanıp yola çıkmalıdır.
   
27

Şekildeki kara yolu bölümüne yaklaşırken, 1 ve 2 numaralı taşıt sürücüleri hangisini yapmak zorundadır?
 
A Her ikisi de durduktan sonra geçmelidir.
B Her ikisi de taşıtlarının hızını azaltmalıdır.
C 1 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
D 2 numaralı taşıt sürücüsü hızını artırmalıdır.
   
28 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahiptir?
 
A Çekici
B Gümrük muhafaza aracı
C İş makinesi
D Cankurtaran
   
29 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otobüs ile kamyonun karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
 
A Tekerlek sayısı az olan, diğerine
B Otobüs sürücüsü, kamyona
C Kamyon sürücüsü, otobüse
D Şeridi daralmış olan, diğerine
   
30 Aşağıdakilerden hangisi duraklamayı ifade eder?
 
A Görevlilerce verilen emirle durmak
B Yolcu indirirken beklemek
C Kırmızı ışık yanarken beklemek
D 5 dakikadan fazla beklemek
   
31 Aşağıdakilerden hangisinin yolcunun indirilmesinde yapılması yasaktır?
 
A Yolcunun aracın sağ tarafından indirilmesi
B Aracın sağ tarafı kontrol edildikten sonra kapısının açılması
C Tam olarak durmadan araç kapısının açılması
D Aracın yolun en sağında durdurulması
   
32 Yerleşim yerlerinde, aksine bir işaret yoksa ve zorunlu hâller dışında hangi aracın park etmesi yasaktır?
 
A Kamyonet
B Otomobil
C Motosiklet
D Otobüs
   
33 Karşıdan gelen araçla karşılaşıldığında uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?
 
A Yakını gösteren ışıklar
B Park ışıkları
C Acil uyarı ışıkları
D Dönüş ışıkları
   
34 Sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları yanlıştır?
 
A Yol ortasında yolcu indirip bindirmemeleri
B Yağışlı havalarda normal hızın altında seyretmeleri
C Yol boş olsa da iki şeridi birden kullanmamaları
D Ani yön değiştirerek yayaları şaşırtmaları
   
35 Okul taşıtlarının arkasındaki "DUR" işaretinin yanması neyi bildirir?
 
A Öğrencilerin indirilip bindirildiğini
B Öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu
C Taşıtın geri manevra yaptığını
D Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu
   
36 Bariyerli demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
B Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
C Geçide geldiğinde durup görevlinin işaretini beklemeli
D Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
   
37 Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla alınır?
 
A Mesleki yeterlilik belgesi
B Zorunlu trafik sigorta belgesi
C Tescil belgesi
D Sürücü belgesi
   
38 Gündüzleri görüşü azaltan sisli havalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
 
A Yakını gösteren ışıkların yakılması
B Uzağı gösteren ışıkların yakılması
C Acil uyarı ışıkların yakılması
D Araç içi ışıkların yakılması
   
39 Otoyoldan çıkarken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
 
A Tırmanma şeridinin
B Hızlanma şeridinin
C Yavaşlama şeridinin
D Orta şeridin
   
40 Kollarında üç yuvarlaklı sarı bant bulunan ve beyaz baston taşıyan yayayı, taşıt yolunda gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
 
A Etkili şekilde korna çalmalıdır.
B Durup, gerektiğinde yayaya yardımcı olmalıdır.
C Yayayı korkutmadan yanından hızla geçmelidir.
D Etkili fren yapıp, yayanın dikkatini çekmelidir.
   
41 Yaya yolu bulunmayan kara yollarında, yayaların aşağıdakilerin hangisinde yürümesi zorunludur?
 
A Trafiğin yoğun olmadığı şeritte
B Gidiş yönüne göre sağ bankette
C Gidiş yönüne göre sol bankette
D Taşıt yolunun en sağındaki şeritte
   
42 Trafiğe çıkacak araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?
 
A Gümrük giriş belgesi ve tescil plakası
B Araç işletme belgesi ve tescil plakası
C İmalat belgesi ve araç tadilat belgesi
D Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakası
   
43 Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
 
A 4
B 3
C 2
D 1
   
44 B sınıfı sürücü belgesi olan aşağıdakilerden hangisini kullanamaz?
 
A Otomobil
B Kamyonet
C Motosiklet
D Minibüs
   
45 Sigorta teminatlarından yararlanabilmek için aşağıdaki belgelerden hangisine gerek yoktur?
 
A Alkol muayene belgesi
B Öğrenim belgesi
C Kaza tespit tutanağı
D Trafik tescil belgesi
   
46 Maddi hasarlı kazalarda tarafların anlaşmaları hâlinde aşağıdakilerin hangisine gerek yoktur?
 
A Sigorta şirketine haber verilmesine
B Anlaşma ile ilgili yazılı belge düzenlenmesine
C Araçların kaza yerinden kaldırılmasına
D Varsa, kaza yerindeki parçaların temizlenmesine
   
47 Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
 
A
B
C
D
   
48 Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?
 
A İklim
B Çevre
C Atmosfer
D Erozyon
   
49 Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini arttırır?
 
A Taşıtlarda kalitesiz yakıt kullanılması
B Bir yere giderken toplu taşım araçlarının kullanılması
C Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması
D Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması
   
50 Aşağıdakilerden hangisinin yapılması ülke ekonomisini ve çevreyi olumsuz etkiler?
 
A Toplu taşım araçları yerine özel araçların kullanılması
B Ulaşımda en kısa ve en uygun yolun kullanılması
C Toplu taşım araçlarının öncelikle tercih edilmesi
D Araç bakımının zamanında ve uygun bir şekilde yapılması

İdeal Sürücü Kursu Copyright © 2018 |  Web Tasarım : Vizly.Com